konservatif

konservatif Fr. conservative

a. tıp Varis çorabı, bandaj vb. malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.


konservatif İng. conservative

Koruyucu.


konservatif için benzer kelimeler


konservatif, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'e', 'r', 'v', 'a', 't', 'i', 'f', şeklindedir.
konservatif kelimesinin tersten yazılışı fitavresnok diziliminde gösterilir.