konservatuvar

konservatuvar Fr. conservatoire

a. Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul: “Lise onuncu sınıfta, o yıl konservatuvarı bitirmiş bir gençle tanışmıştım.” -A. Ağaoğlu.


konservatuvar İng. conservatory

Müzik, tiyatro ve bale alanlarının türlü dallarında sanatçı yetiştirme amacını güden, öğrenim süresi 7-9 yıl arasında değişen parasız yatılı, gündüzlü meslek okulu.


konservatuvar, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'e', 'r', 'v', 'a', 't', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
konservatuvar kelimesinin tersten yazılışı ravutavresnok diziliminde gösterilir.