konserve

konserve Fr. conserve

sf. (konse'rve) 1. Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış (yiyecek): Konserve balık. 2. a. Bu yolla hazırlanmış yiyecek.


konserve İng. can, canned

Gıdaların teneke kutu veya cam kavanoz gibi hermetik kaplarda ısı uygulamasıyla dayanıklı duruma getirilmesi.


konserve için benzer kelimeler


konserve, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', şeklindedir.
konserve kelimesinin tersten yazılışı evresnok diziliminde gösterilir.