konsey

konsey Fr. conseil

a. 1. Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşan topluluk. 2. Bazı sorunları görüşüp tartışmak için toplanan meclis: Millî Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi.


konsey için benzer kelimeler


konsey, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'e', 'y', şeklindedir.
konsey kelimesinin tersten yazılışı yesnok diziliminde gösterilir.