konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi

konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi İng. primary balance of the consolidated government sector

Konsolide kamu kesimi faiz dışı dengeleri toplamından oluşan denge. 2006 yılından itibaren bu denge hesaplanırken konsolide bütçe faiz dışı dengesi yerine merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi kullanılmaktadır.


konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi için benzer kelimeler


konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'o', 'l', 'i', 'd', 'e', ' ', 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 'i', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi kelimesinin tersten yazılışı isegned ışıd ziaf imisek umak edilosnok diziliminde gösterilir.