kontenjan

kontenjan Fr. contingent

a. 1. Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk. 2. Bir kuruluşun veya bir kimsenin seçip almakta yararlanabileceği sayı miktarı: Öğrenci kontenjanı. 3. ekon. Bir malın, alım satım veya dağıtım işinde, ilgililerin her birine düşen pay oranı: “Krizi biz mi çıkardık, kontenjanı biz mi uydurduk?” -F. R. Atay.


kontenjan

bk. kota


kontenjan için benzer kelimeler


kontenjan, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 't', 'e', 'n', 'j', 'a', 'n', şeklindedir.
kontenjan kelimesinin tersten yazılışı najnetnok diziliminde gösterilir.