konuşma özürlüler

konuşma özürlüler İng. speech defectives

Konuşmalarının akışında, ritminde, tizliğinde, vurgusunda ve boğumlanışında bozukluk bulunanlar.


konuşma özürlüler için benzer kelimeler


konuşma özürlüler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 'u', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'z', 'ü', 'r', 'l', 'ü', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
konuşma özürlüler kelimesinin tersten yazılışı relülrüzö amşunok diziliminde gösterilir.