koordinat eksenleri

koordinat eksenleri İng. coordinate axis

Koordinat düzlemlerinin ara kesit doğruları.


koordinat eksenleri Fr. axes des coordonnées

(matematik)


koordinat eksenleri için benzer kelimeler


koordinat eksenleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'a', 't', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
koordinat eksenleri kelimesinin tersten yazılışı irelneske tanidrook diziliminde gösterilir.