koordine kovalent bağ

koordine kovalent bağ İng. coordinate covalent bond

Atomlardan birinin kendi elektronlarını değil de, diğer atomun iki elektronunu ortaklaşa kullandığı kovalent bağ.


koordine kovalent bağ için benzer kelimeler


koordine kovalent bağ, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'o', 'r', 'd', 'i', 'n', 'e', ' ', 'k', 'o', 'v', 'a', 'l', 'e', 'n', 't', ' ', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
koordine kovalent bağ kelimesinin tersten yazılışı ğab tnelavok enidrook diziliminde gösterilir.