köper

köper

1. Ağaçtan yapılmış basit köprü. 2. İîki tarlayı birbirinden ayıran sınır.


köper, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
köper kelimesinin tersten yazılışı repök diziliminde gösterilir.