körebi

körebi

Diken, çalı kesmeye yarayan yarım ay biçiminde küçük balta, keski.


körebi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', 'e', 'b', 'i', şeklindedir.
körebi kelimesinin tersten yazılışı iberök diziliminde gösterilir.