kös tavası

kös tavası

Ateş küreği


kös tavası için benzer kelimeler


kös tavası, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 's', ' ', 't', 'a', 'v', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kös tavası kelimesinin tersten yazılışı ısavat sök diziliminde gösterilir.