köse sakal

köse sakal

a. Çok seyrek sakal.


köse sakal için benzer kelimeler


köse sakal, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 's', 'e', ' ', 's', 'a', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
köse sakal kelimesinin tersten yazılışı lakas esök diziliminde gösterilir.