kösnemsizlik

kösnemsizlik Fr. Anaphrodisie

kösnemsizlik, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 's', 'n', 'e', 'm', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kösnemsizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzismensök diziliminde gösterilir.