kösnümek

kösnümek

At, eşek vb. hayvanlar çiftleşme istemek.


kösnümek

Dişi hayvan çiftleşmek istemek (eşek, at, sığır vb. için).


kösnümek, (kösnimek)

Dişi hayvan erkek istemek


kösnümek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 's', 'n', 'ü', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kösnümek kelimesinin tersten yazılışı kemünsök diziliminde gösterilir.