kötü çekim

kötü çekim İng. no good take, NG

Sinema Günlük çekimler arasından asıl filmde kullanılmaya yeterli görülmeyen başarısız çekim.


kötü çekim için benzer kelimeler


kötü çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 't', 'ü', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
kötü çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ütök diziliminde gösterilir.