koyma akıl

koyma akıl, -klı

a. Denenmemiş, etkisi kısa süren, o an için ortaya atılmış bir tür nasihat: “Atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Aklı ikiye ayırırlar: Koyma akıl, oyma akıl. Koyma akıl ancak kapıya kadar sürer. Oyma akıl ise bütün hayata siner, derler.” -H. Taner.


koyma akıl için benzer kelimeler


koyma akıl, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'y', 'm', 'a', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'l', şeklindedir.
koyma akıl kelimesinin tersten yazılışı lıka amyok diziliminde gösterilir.