koyun gözlü, (koyan ala gözlü)

koyun gözlü, (koyan ala gözlü)

Açık elâ gözlü


koyun gözlü, (koyan ala gözlü) için benzer kelimeler


koyun gözlü, (koyan ala gözlü), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'y', 'u', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ',', ' ', '(', 'k', 'o', 'y', 'a', 'n', ' ', 'a', 'l', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ')', şeklindedir.
koyun gözlü, (koyan ala gözlü) kelimesinin tersten yazılışı )ülzög ala nayok( ,ülzög nuyok diziliminde gösterilir.