“kreysig” göstergisi

“kreysig” göstergisi Fr. Kreysig [signe de], Heim et Kreysig [signe de]

“kreysig” göstergisi için benzer kelimeler


“kreysig” göstergisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'k', 'r', 'e', 'y', 's', 'i', 'g', '”', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
“kreysig” göstergisi kelimesinin tersten yazılışı isigretsög ”gisyerk“ diziliminde gösterilir.