KU ile başlayan kelimeler

KU ile başlayan veya başında KU olan kelimeler 3736 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ku aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ku anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KU ile başlayan kelimeler

25 harfli

kuaterner, dörtlü bileşik, kulak yolunun rezeksiyonu, kulunluk (hayvanlar için), kum bandırımı=kum banyosu, Kupffer’in yıldız hücresi, kur riskinin dengelenmesi, kurşunlu kalay örtülü saç, kurt dumanlı havayı sever, kurtsal-öt kapçığı yalımı, kuru gayret çarık eskitir, kuru melas damıtma mayası, kurutulmuş domates posası, kuş kanadına kira istemez, kuşaklı yapıştırma aygıtı, kuvertürlü faiz arbitrajı, kuyruğu tava sapma dönmek, kuyruklu yıldız çekirdeği, Kuznets konjonktür dönemi

24 harfli

Kuder-Richardson formülü, Kuhlmann-Anderson ölçeri, kulağı (bir şeyde) olmak, kulağına kar suyu kaçmak, kulakçık bölme kusurları, kullanılmış kemik kömürü, kur kılıç, (kurlu kılıç), kurşun yunağında suverme, kurşun yunağında tavlama, kurtarma kaydetme kümesi, kuru kıl örtüsü sendromu, kuruluşlar ve işletmeler, kurun eksik değerlenmesi, kurutulmuş balık eriyiği, kurutulmuş mutfak artığı, kurutulmuş pancar melası, kuş uçmaz, kervan geçmez, kutucuklu görüntü aygıtı, kuyrukluyıldız çekirdeği, kuyruksuz iki yaşamlılar

23 harfli

kuasi-doğrusal operatör, kulak altı tükürük bezi, kulak salya beze yalımı, kulak zarı atalektazisi, kullanıcıdan ağa arayüz, kullanımsal sözeden dil, kuramsal dağılım işlevi, kursak didimcil (damar), kursak-bağırsak sancısı, kurşunekşit akımsakları, kuru elma pektin posası, kuru hava sterilizatörü, kuru laf karın doyurmaz, kuru ot depolama işlemi, kuru tuzlamayla kurutma, kurutulmuş mısır şurubu, kurutulmuş süt albümini, kurutulmuş süt proteini, Kusmaull-Maierhastalığı, kusurlu epitel gelişimi, kuş benzeri sürüngenler, ...

22 harfli

kubak kubak kubaklamak, kuduz benzeri virüsler, kukla bağımlı değişken, kulak tetavür numarası, kullanılabilir protein, kullanılırlık sınaması, kullanım koagulopatisi, kullanmayı uygun bulma, kuramsal tabaka sayısı, kurma algılama uyarısı, kursak-bağırsak yalımı, kuruca umu, (kuru umu), kurul-yönetmen dizgesi, kurumsal değerlendirme, kurutulmuş gıda artığı, kuş tüyü dejenerasyonu, kutsal kentler aşaması, kutsal kitap bilmecesi, kutupsal koordinat ağı, kuvvetli yakınsak dizi, kuyruk sokumu omurları, ...

21 harfli

kuasi-metrik topoloji, Kuhlmann Binet ölçeri, kuinakrin hidroklorür, kukla değişken tuzağı, kukla dışsal değişken, kulak arka atardamarı, kulak borusu yapışımı, kulaklı orman baykuşu, Kuleli döner kaldırak, kullanılabilir bağlam, kullanılabilir bellek, kullanılmama atrofisi, kullanılmayan sermaye, Kum püskürme makinesi, kunduyu kunduyu içmek, kural dışı dağıtıcısı, kursak ağzı burtarımı, kursak-bağır serpisel, kursakçıl beyin zarca, kursakçıl-bağırsâkçıl, kurşun manyağı yapmak, ...

20 harfli

kuadratik eşitsizlik, Kuder yeğleme ölçeği, kukla içsel değişken, kulağı kirişte olmak, kulağını sağır etmek, kulak guskun yerinde, kulak misafiri olmak, kulakçık-karıncıksal, kulakmumu, kulakkiri, kulaksal-karıncıksal, kullanıcı etkileşimi, kullanıcı yöneticisi, kullanılabilir değer, kullanılabilir gelir, kullanım bölgelemesi, Kullback eşitsizliği, kullukcu, (kullukçu), kulometrik titrasyon, kulpunu salıvermemek, kuluçka yan ürünleri, Kulukamba şempanzesi, ...

19 harfli

kuadratik fonksiyon, kuatriseps refleksi, kulağı ağır işitmek, kulağı yolda kalmak, kulağına fısıldamak, kulak salya bezecil, kulakçık yırtılması, kulakları paslanmak, kulakları patlatmak, kulakları uğuldamak, kullanıcı arabirimi, kullanıcı dosyaları, kullanılagelen sıra, kullanışa aykırılık, kuluçka parazitizmi, kumanda ekonomileri, Kumaron plastikleri, kumpasa dâhil olmak, kurak kılcıl derice, kural dışı işleyici, kuralsız obruklular, ...

18 harfli

kuasi-Banach uzayı, Kuiper istatistiği, kul kusursuz olmaz, kulağı duvar olmak, kulağına inanmamak, kulak karıştırgısı, kulak kemikçikleri, kulak kiri bezleri, kulak savmanlıkçıl, kulak zarı çevresi, kulaklarını dikmek, kulaklı tarla kuşu, kulaksal-ergenesel, kullanıcı katılımı, kullanıcı kılavuzu, kullanılmayan para, kullanılmaz kılmak, kullanım yönergesi, kullanımsal bağlam, kullanma katsayısı, kumaş dekor birimi, ...

17 harfli

kuasi-metrik uzay, kucağına kurulmak, kukumav kuşu gibi, kulacıklar aracıl, kulağına çalınmak, kulağına dokunmak, kulağına girmemek, kulağına söylemek, kulak eşiniklenim, kulak kesme pensi, kulak sayrılıkçıl, kulak tırmalayıcı, kulaklı tarlakuşu, kulaksal-şakaksal, kulaksal-tulunsal, kullanıcı belgisi, kullanıcı kimliği, kullanıcı profili, kullanılabilirlik, kullanılır kılmak, kullanılmayan güç, ...

16 harfli

kucağında bulmak, kucaklı uyarlama, kukla oynatıcısı, kukla yardımcısı, kulağına çarpmak, kulak çildirkisi, kulak dırgerliği, kulak dinç olmak, kulak dolgunluğu, kulak salya beze, kulak savmanlığı, kulak uyuzböceği, kulak yar yalımı, kulak yoğunlaşım, kulakçık dalgası, kulakçıl dönenti, kulakları dolmak, kullandırabilmek, kullanıcı çıkışı, kullanıcı hesabı, kullanıcı ortamı, ...

15 harfli

kubacuk oturmak, kubbe kaburgası, kubbe vezirleri, kucağına düşmek, kucaklaşabilmek, kucaklayabilmek, kucaklayıvermek, kucaktan kucağa, kuç kucak olmak, kudum kaldırmak, kuduz böcekleri, kuduz hastalığı, kuduz tümükçüğü, kukla gösterisi, kukla güldürüsü, kukla iş masası, kukla tiyatrosu, kulağı deliklik, kulağı dikilmek, kulağı kesiklik, kulağı yağlıklı, ...

14 harfli

kuarslı diorit, kuaterner yapı, kubaşık gitmek, kubbe bileziği, kucaklaşabilme, kucaklaştırmak, kucaklayabilme, kucaklayıverme, kudret helvası, kuduzböcekleri, kuersinik asit, kukla değişken, kukla giydirme, kula kul olmak, kulağa almamak, kulağakaçanlar, kulağı kirişte, kulağı okşamak, kulağı tetikte, kulağını açmak, kulak (pulluk), ...

13 harfli

kuartan sıtma, kuartik yüzey, kuasi-polinom, kubbe kasnağı, kubbeli delik, kubuduk atmak, kubuduk etmek, kubuduklanmak, kucaklaştırma, kuçura durmak, kudret hamamı, kudrethelvası, kuduri yapmak, kuduz önleyen, kuersetagetin, kukla hükûmet, kukla köprüsü, kukla operası, kul kethüdası, kulağı tıkalı, kulahlı kazma, ...

12 harfli

kuadrivalent, kuasi-metrik, kubbe feneri, kubur sıkmak, kucak çocuğu, kucak dolusu, kucak kucağa, kudretsizlik, kudurabilmek, kuduz böceği, kukla boyama, kukla çatalı, kukla dekoru, kukla düdüğü, kukla masalı, kukla sanatı, kukla yapımı, kukla yontma, kukumav kuşu, kul bırakımı, kulağı delik, ...

11 harfli

kuadrillion, kuadripleji, kuadrupedal, kuaterniyon, kubarlanmak, kubbe ayağı, kubbemsidağ, kubur atmak, kubuz atmak, kucak kucak, kucaklaklık, kucaklanmak, kucaklaşmak, kucuş kucuş, kud fasulya, kuda gitmek, kudret narı, Kudretullah, kudurabilme, kudurganlık, kuduz kurdu, ...

10 harfli

ku humması, kuad vitam, kubur yolu, kuburcuklu, kubuş boya, kucaklamak, kucaklanış, kucaklanma, kucaklaşma, kucaklayış, kucuklamak, kud kesmek, kudallamak, Kudayberdi, kuduklamak, kuduldamak, kuduruşmak, kuduzlayan, kuersitrin, kukkumavuk, kukla gibi, ...

9 harfli

kuadratum, Kubbealtı, kubulamak, kucaklama, kuçu kuçu, kuçulamak, kudretsiz, kudretten, kudruğmağ, kudurtmak, kuduz otu, kuersetin, kuersitol, kuffaylan, kuflankuf, kuğu gibi, kuğuboynu, kuısakçıl, kuklavari, kukumavuk, kukumiyav, ...

8 harfli

kuadrant, kubarmak, Kubaşlar, kubaşmak, kubatlık, Kubbedin, kubbesiz, kubeşmek, kublamak, kuburcuk, kuburluh, kuburluk, kubursal, kucunmak, kuçuğ ay, kuçukuçu, kudallık, kudamacı, kudarmak, kudretli, kudunmak, ...

7 harfli

kuadrik, kuantum, kuarsit, kuartet, kuartil, kubabez, Kubacık, kubalak, kubarık, kubarma, kubaşık, kubaşma, kubaşuk, kubatça, kubbeli, Kubilay, kubuduk, kuburlu, kubursu, Kubuzcu, kubuzçu, ...

6 harfli

kuadri, kuaför, kuandu, kubbee, kubdan, kubdon, kubray, kubulu, kucmak, kucügh, kucüle, kuçiyh, kuçüyh, kudama, kudduk, Kuddus, kudema, kudoru, kudret, kudulu, kuduri, ...

5 harfli

kuant, kuark, kuars, kubak, kubal, kubar, Kubaş, kubat, kubbe, kubca, kuble, kubli, kubun, kubur, kubuz, kubüş, kubüz, kucag, kucah, kucak, kucca, ...

4 harfli

kuak, kuba, kuci, kucü, kuça, kuçe, kuda, kudi, kudu, kufa, kufe, kûfi, kûfi, kufu, kuğu, kuhe, kûhi, kuka, kuku, kula, kule, ...

3 harfli

kud, kûf, kuh, kul, kum, kûn, kup, kur, kus, kuş, kut, kuv, kuy, kuz

2 harfli

ku

Kelime Ara