küçük dikkat çemberi

küçük dikkat çemberi İng. small circle of attention

Stanislavski oyunculuk dizgesinde dikkatin odaklanmasını kolaylaştıran ilk dikkat çemberi. Burada oyuncunun çevresindeki yakın nesneler yer alır.


küçük dikkat çemberi için benzer kelimeler


küçük dikkat çemberi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'd', 'i', 'k', 'k', 'a', 't', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
küçük dikkat çemberi kelimesinin tersten yazılışı irebmeç takkid küçük diziliminde gösterilir.