küçük nal-burunlu yarasa

küçük nal-burunlu yarasa İng. lesser horse-shoe bat

(Rhinolopus hipposideros), Yarasalar (Chiroptera) takımının nalburunluyarasagiller (Rhinolophidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 4, kanat açıklığı 22 cm. Orta Avrupada toplu halde yaşar.


küçük nal-burunlu yarasa için benzer kelimeler


küçük nal-burunlu yarasa, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'n', 'a', 'l', '-', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', 's', 'a', şeklindedir.
küçük nal-burunlu yarasa kelimesinin tersten yazılışı asaray ulnurub-lan küçük diziliminde gösterilir.