kulak urmak, (kulağ urmak, kulah urmak)

kulak urmak, (kulağ urmak, kulah urmak)

1. Kulak vermek, dinlemek. 2. Ehemmiyet vermek, kulak asmak


kulak urmak, (kulağ urmak, kulah urmak) için benzer kelimeler


kulak urmak, (kulağ urmak, kulah urmak), 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'l', 'a', 'k', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'u', 'l', 'a', 'ğ', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'k', 'u', 'l', 'a', 'h', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kulak urmak, (kulağ urmak, kulah urmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamru haluk ,kamru ğaluk( ,kamru kaluk diziliminde gösterilir.