küllî intikal

küllî intikal

tümel geçiş.


küllî intikal için benzer kelimeler


küllî intikal, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'l', 'l', 'î', ' ', 'i', 'n', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
küllî intikal kelimesinin tersten yazılışı lakitni îllük diziliminde gösterilir.