külrengi ağaçkakan

külrengi ağaçkakan İng. grey-headed woodpecker

(Picus canus): Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının ağaçkangiller (Picidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Tüyleri kahverengi, alnı kırmızı, ayakları yeşildir. Orta ve Kuzey Avrupa ve Asyada ovalarda yaşar.


külrengi ağaçkakan için benzer kelimeler


külrengi ağaçkakan, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'l', 'r', 'e', 'n', 'g', 'i', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'ç', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
külrengi ağaçkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakçağa ignerlük diziliminde gösterilir.