kümenin kapanışı

kümenin kapanışı İng. closure of a set

Verilen bir kümeyi kapsayan en küçük kapalı küme, kapanış kümesi. Denk olarak, bir kümenin kapanış noktalarının kümesi.


kümenin kapanışı için benzer kelimeler


kümenin kapanışı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'm', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
kümenin kapanışı kelimesinin tersten yazılışı ışınapak ninemük diziliminde gösterilir.