küpeşte

küpeşte Rum.

a. (küpe'şte) den. 1. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet: “Adam yüze yüze geldi ve bir maymun çevikliğiyle küpeşteye tırmanıp güverteye atıldı.” -Halikarnas Balıkçısı. 2. mim. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılan dolgu set, parapet.


küpeşte

Toprak taşımaya ve hayvan gübrelerini atmaya yarayan tahta araç, teskere.


küpeşte İng. main Conrad

(Mimarlık) Merdiven ve balkonlarda korkulukların demir kirişi üzerine konan ağaç bölüm. a. bk. korkuluk.


küpeşte İng. gunwale

Gemilerde güverte hizasında iskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan, kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler.


Küpeşte Alm. Holm

küpeşte, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'p', 'e', 'ş', 't', 'e', şeklindedir.
küpeşte kelimesinin tersten yazılışı etşepük diziliminde gösterilir.