kürek kürek

kürek kürek

zf. Kürekler dolusu, pek çok.


kürek kürek için benzer kelimeler


kürek kürek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'r', 'e', 'k', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
kürek kürek kelimesinin tersten yazılışı kerük kerük diziliminde gösterilir.