lafız

lafız, -fzı Ar. laf©

a. (l ince okunur) esk. 1. Söz, kelime: “Lafız ve mana, tıpkı eskisi gibi birbirinden ayrı telakki ediliyor.” -Y. K. Beyatlı. 2. huk. Yasanın sözle anlatmak, bildirmek istediği anlam.


lafız

söylem, söz. kanûnun~ ı: yasanın söylemi, sözü.


lafız, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 'f', 'ı', 'z', şeklindedir.
lafız kelimesinin tersten yazılışı zıfal diziliminde gösterilir.