Laforacisimcikleri

Laforacisimcikleri İng. Lafora bodies

Köpeklerde ve insanlarda sinir hücrelerinde değişik boyutlarda tanecikli, bazofilik, kimyasal yapısı poliglukozonlardan ibaret, rastlantısal olarak veya Lafora hastalığına bağlı olarak oluşan, PAS, Best carnin ve Lugol iodine ile pozitif reaksiyon veren sitoplazmik inklüzyonlar.


Laforacisimcikleri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'a', 'f', 'o', 'r', 'a', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', 'c', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
Laforacisimcikleri kelimesinin tersten yazılışı irelkicmisicarofaL diziliminde gösterilir.