lafzi

lafzi Ar. laf©³

sf. (lafzi:, l ince okunur) esk. Sözün söylenişine, yapısına ait, sözle ilgili.


lafzî

söylemsel, sözel, ~ tefsir: söylemsel, sözel yorum.


lafzi için benzer kelimeler


lafzi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 'f', 'z', 'i', şeklindedir.
lafzi kelimesinin tersten yazılışı izfal diziliminde gösterilir.