lapak

lapak

İri kar parçası.


lapak

Deveye yedirilen kepek topağı.


lapak

Oyunda önceden kararlaştırılan sayıya gelindiğinde söylenen sözcük, kama.


lapak için benzer kelimeler


lapak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
lapak kelimesinin tersten yazılışı kapal diziliminde gösterilir.