laserasyon

laserasyon İng. laceration

1. Yırtılma, travmatik yaralanma. Delici yaralanmalar sonucu meydana gelmiş laserasyonlar genellikle ikincil enfeksiyonlara maruz kalır. 2. Vücut dokularının yırtılmasıyla oluşan yara.


laserasyon, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
laserasyon kelimesinin tersten yazılışı noysaresal diziliminde gösterilir.