LEK ile biten kelimeler

LEK ile biten veya sonunda LEK olan kelimeler 790 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. lek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre LEK ile biten kelimeler

24 harfli

bağımsız askılı tekerlek

23 harfli

kızıl (damar) iç gömlek, rasgele erişimli bellek

21 harfli

değer erişimli bellek, kullanılabilir bellek

20 harfli

genişletilmiş bellek

19 harfli

yelsiletken bükelek

18 harfli

açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, bir don bir gömlek, çağrışımsal bellek, eğer gagalı leylek, eğer-gagalı leylek, immünolojik bellek, salt okunur bellek, yarıiletken bellek

17 harfli

erişelemez bellek

16 harfli

bilinçsiz bellek, böelek - böğelek, elim elim öpelek, ince film bellek, ön tampon bellek

15 harfli

ayrılmış bellek, elbileği, bilek, fiziksel bellek, ilişkili bellek, kabarcık bellek, katıklı çökelek, mantıklı bellek, sarsıntılı elek, yalaka çireylek, yaratıcı bellek, yardımcı bellek

14 harfli

adanmış bellek, ateşten gömlek, birincil özlek, çok katlı elek, desdi dümbelek, dişli tekerlek, dosdosa gömlek, düzme çireylek, ebelek gübelek, ebelek sebelek, epelek sepelek, görüntü bellek, ikincil bellek, ikiyanlı özlek, kara hasbenlek, kırmızı gömlek, moleküler elek, serbest meslek, sersem sepelek, yakasız gömlek, yaz-oku bellek, ...

13 harfli

Ayak tekerlek, büyükçe özlek, desdilidümlek, destek bellek, fellek fellek, geçici bellek, ırksal bellek, iletken yelek, kalıcı bellek, kıvrak gömlek, kızılöğürtlek, küçükçe özlek, öbelek öbelek, yastık bellek

12 harfli

allak döllek, bakır çömlek, başçıl özlek, cüzi bödelek, çanak çömlek, çubuklu elek, diğren bilek, dinsel dilek, ellek büllek, goca gevelek, güvül gömlek, ikinci eşlek, kambur felek, kendi beslek, korsekopelek, mendilimelek, ortak bellek, pambık belek, pöçük hevlek, sanal bellek, testengerlek, ...

11 harfli

acı düvelek, alt diyelek, bisseğellék, Büyükteflek, çalak cülek, çarkı felek, çelik yelek, demir bilek, dolu bellek, dözdömbelek, fos göbelek, gazak tülek, gök göbelek, imammeselek, isti gömlek, kahpe felek, kara leylek, kendibeslek, kızılörtlek, Küçükteflek, tıngıl elek, ...

10 harfli

acı düğlek, acı düvlek, alak belek, ana bellek, asal özlek, ayak bilek, aygıt elek, bellibelek, boş bellek, çarhıfelek, çarkıfelek, Çelikbilek, Demirbilek, demirtülek, dış bellek, dişi galek, dişi gelek, dişi kalek, don gömlek, döner elek, dört dilek, ...

9 harfli

acı dülek, ak leylek, al gömlek, Alagömlek, alameşlek, Aliküllek, anabellek, arabellek, arzıtilek, Aşağıölek, bez belek, böğürtlek, büğürtlek, cebirtlek, çetirtlek, ek bellek, ekşimelek, eli selek, eşkimelek, fırtkelek, gabatülek, ...

8 harfli

akgömlek, akleylek, alamelek, alevelek, algömlek, alivelek, angeslek, ankaslek, astözlek, benizlek, Beymelek, bogerlek, bükdelek, büngülek, bürçelek, bütdelek, büzdelek, büzmelek, cettelek, cönbelek, çelbelek, ...

7 harfli

abeşlek, Ağbilek, akbilek, Akdilek, akmelek, ardelek, aşşalek, Aydilek, Aymelek, bartlek, bertlek, beselek, besilek, bevelek, bigelek, bödelek, bödülek, bögelek, bögülek, böğelek, böğülek, ...

6 harfli

abelek, ahalek, bedlek, behlek, bellek, benlek, beslek, betlek, böğlek, böylek, buğlek, büğlek, büylek, ceblek, cellek, cerlek, cevlek, cillek, cirlek, citlek, cizlek, ...

5 harfli

ağlek, allek, belek, bilek, bölek, bûlek, bülek, celek, cilek, çelek, çılek, çilek, çülek, delek, dilek, dölek, dülek, eflek, eglek, eğlek, ellek, ...

4 harfli

alek, elek, ılek, ilek, ölek, ülek

3 harfli

lek

Kelime Ara