lesepase

lesepase Fr. laissez-passer

a. 1. Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin. 2. Bu izni gösteren belge: “Elimdeki lesepase buraya kadarmış.” -A. Gündüz.


lesepase, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 's', 'e', 'p', 'a', 's', 'e', şeklindedir.
lesepase kelimesinin tersten yazılışı esapesel diziliminde gösterilir.