leta

leta

Derilerin harçtan çıktıktan sonra bol suda yıkanması işlemi.


leta, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 't', 'a', şeklindedir.
leta kelimesinin tersten yazılışı atel diziliminde gösterilir.