letal faktör

letal faktör

bk. öldürücü faktör


letal faktör İng. lethal factor

(Lat. letum = ölüm) Gelişmeye etki yaparak canlı olmayan bireylerin meydana gelmesine sebep olan kalıtsal bir karakter.


letal faktör için benzer kelimeler


letal faktör, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 't', 'a', 'l', ' ', 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
letal faktör kelimesinin tersten yazılışı rötkaf latel diziliminde gösterilir.