Lİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Lİ olan kelimeler 5141 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Lİ ile biten kelimeler

25 harfli

Bürokratik Siyaset Modeli, Cox-Ingersoll-Ross modeli, Çekoslavakyanın A57işgali, dağıtılmış gecikme modeli, değişirlik bileşen modeli, dilin açık veya dış şekli, fresnel kosinüs integrali, gelecek zaman sıfat-fiili, geriye doğru giden emboli, hareketli ortalama modeli, hızlandıran çarpan modeli, İngiliz Springer Spanyeli, istatistiki olarak önemli, istirahat zar potansiyeli, kanonik eşitsizlik modeli, kendiyle ilgileşim modeli, koşullu çokdeğişirlilikli, Markov geçiş rejim modeli, mutlak üstünlükler modeli, olasılıksal eğilim modeli, öncelik sıralaması modeli, ...

24 harfli

aktarım fonksiyon modeli, burun ucu abraş nişaneli, Chamberlain lojit modeli, çok şekilli, bol şekilli, devingen bağlaşım modeli, dış özekli, dış merkezli, doğrusal bağlaşım modeli, doğrusal olasılık modeli, Encephalitozoon cuniculi, Escherichia coli, E.coli, geçmiş zaman sıfat-fiili, gelecek zaman isim-fiili, geometrik gecikme modeli, gün özekli, gün merkezli, ilgi hâli ~ genitif hâli, indirgenemez çok terimli, kırmızı derin deniz kili, lamina septi telensefali, Manheim yenileşim paneli, n—boyutlu Beta-integrali, nervus transversus kolli, ...

23 harfli

Amerikan kukır spanyeli, anahtar ve kilit modeli, arterya angularis okuli, ayrılabilir çok terimli, bakışımsız GARCH modeli, bileşenler ARIMA modeli, bireysel etkiler modeli, bireysel etkiler paneli, Box-Cox bağlaşım modeli, Britten Dawidson modeli, çift eşikli ARCH modeli, çoklu rejim STAR modeli, dışa açık büyüme modeli, endeks fonksiyon modeli, evrilebilir çok terimli, fresnel sinüs integrali, Galler springerspanyeli, geçişli bağlaşım modeli, geniş zaman sıfat-fiili, Grunfeld yatırım modeli, hiperbolik GARCH modeli, ...

22 harfli

Abel-Poisson integrali, akuaduktus mezensefali, Cooley-Prescott modeli, çok üyeli, çok terimli, Davson Danielli modeli, devingen faktör modeli, doğrusal büyüme modeli, dolaylı çıkarım modeli, enlemesine eşlik ikili, eşik çaprazlama modeli, geniş zaman isim-fiili, hakkın sû-i isti`mâli, Hall ve Mishkin modeli, Heckscher-Ohlin modeli, iç ve dış denge modeli, indirgenme potansiyeli, İngiliz kukır spanyeli, istatistiksel özyineli, klasik bağlaşım modeli, Minkowski fonksiyoneli, Mundell-Fleming modeli, ...

21 harfli

Abel-Blanchard modeli, alt Riemann integrali, alttan kavrayan dişli, ansa proksimalis koli, ay aydın, hesap belli, ayrıeşemli, ikieşemli, bağımsız milletvekili, bin ölçüp bir biçmeli, denge düzeltme modeli, frechet diferansiyeli, Gateaux diferansiyeli, geçmiş zaman ad fiili, Hausman Taylor modeli, Heckman Willis modeli, Hildreth Houck modeli, istemci sunucu modeli, işlem etkileri modeli, iyonlaşma potansiyeli, kasıtsız giriş engeli, kendimi bildim bileli, kısmi ayarlama modeli, ...

20 harfli

Ablepharus kitabelli, açık arttırma modeli, âile şirket-i emvâli, alkali toprak metali, Almon gecikme modeli, anahtar kilit modeli, anlaşmaların tescili, asimetri potansiyeli, Avrupa toplum modeli, bikaresel üç terimli, bileşen GARCH modeli, birinci basamak dili, birliktelik ile hali, Black-Scholes modeli, coğrafyalık -in hali, dizilmiş çok terimli, elektronik denetimli, elektrot potansiyeli, gama bağlaşım modeli, gelir harcama modeli, gider dağıtım temeli, ...

19 harfli

aksiyon potansiyeli, araknoidea ensefali, Aranda-Ordaz modeli, ARFIMA-GARCH modeli, arz ve talep modeli, biçim yitimi erkili, Bilardo Topu Modeli, Cobb-Douglas modeli, Çekoslovakya Modeli, denklemçevirme dili, dönüştüreç ikincili, dura mater ensefali, Echinococcus vogeli, egemen firma modeli, eşdeğişirlik modeli, genel eğilim modeli, göz çukuru mukoseli, Hausman Wise modeli, input-output modeli, İrlanda su spanyeli, kâr - zarar cetveli, ...

18 harfli

akıntı potansiyeli, akşam sabah güzeli, aletlik - den hali, amilobakter basili, ansa distalis koli, ansa spiralis koli, ARFIMA-ARCH modeli, ateşlik göbek teli, bağlama zarf-fiili, bağlantı yönelimli, basma-satma tekeli, beklenmezlik fiili, bilgisayar profili, birsel çok terimli, Box-Jenkins modeli, çarpmaya elverişli, denge arama modeli, dengesizlik modeli, elacinli melacinli, elektrik denetimli, endirekt kan nakli, ...

17 harfli

Aigner-Chu modeli, ANST-GARCH modeli, ARMA (p,q) modeli, bağıntı -ile hali, BEKK-GARCH modeli, belirtme - i hali, berisindelik hali, Bolşevik İhtilali, Briggs tersüsteli, Cryptobia borelli, çevirge integrali, denge potansiyeli, Dermacentor halli, dientamoba ishali, dolantılı beyinli, dörtteker çekişli, durum uzay modeli, düşme potansiyeli, elektrik santrali, elektriksel erkli, enflasyon spirali, ...

16 harfli

akyuvar üremceli, alacalı beleceli, Alburnus heckeli, alıceli beliceli, Anadolu ihtilali, appendises kolli, arasındalık hali, Aşağıhacıahmetli, Aşağıihsangazili, Balantidium coli, Bernoulli modeli, birleştirme dili, Brookings modeli, Cauchy integrali, contra jus belli, çift büyük dişli, Çifttesteredişli, damar ur beyinli, değişik gözereli, değişik öğecikli, değişken çekimli, ...

15 harfli

ak yuvar üremli, akarsu santrali, aktarma dingili, alt küme modeli, alta doğru hali, altındalık hali, arazi otomobili, ardındalık hali, Arşimed spirali, Ascaridia galli, Aşağısevindikli, ayçiçeği yeşili, Babesia caballi, balaban gövdeli, bant TAR modeli, Büyük Durabeyli, çenesi kuvvetli, çevrili çevrili, çift cinsiyetli, çift sıra dişli, dağıtım dingili, ...

14 harfli

Abel integrali, agar-agar jeli, alanlama fiili, Alburnus akili, amiyelensefali, anjiyohemofili, APGARCH modeli, AR hata modeli, araç -den hali, aside dirençli, Asterospondyli, Aşağıköselerli, Aşağıpiribeyli, ateşkes ihlâli, ayı günü belli, ayrı değişkeli, Babbitt metali, Babesia vogeli, bazis kapituli, Belçika Modeli, benzeşik üyeli, ...

13 harfli

-e doğru hali, ağır makineli, akuzatif hâli, alamangumpili, Alaplıkocaali, alıcı ödemeli, altın yürekli, anabuzul dili, anhidromiyeli, ankilodaktili, APARCH modeli, ARCH-M modeli, ARFIMA modeli, ARMADL modeli, Asarcıkcamili, asit dirençli, aslan yürekli, Aşağıkardeşli, Aşağımollaali, Aşağısülmenli, Aşağışimşirli, ...

12 harfli

ablatif hâli, abrahisefali, acılı gicili, açık fikirli, açık giyimli, açık yürekli, adrenomegali, ağızlı dilli, ağşamadekili, ağzı çelikli, ağzı kenetli, ağzı kilitli, ağzı kinetli, ahiret suali, Alaplıömerli, alıcı tekeli, Allen metali, allı yeşilli, Almon modeli, alternatifli, anali babali, ...

11 harfli

-e dek hali, açık kalpli, afin modeli, Afrika fili, agaroz jeli, ağ pürçekli, ağzı esenli, Aich metali, akış erkili, ala fikirli, alamerdinli, alıcı dişli, alnı depeli, altınkefali, analık hali, anlam eşili, ANST modeli, ARCH modeli, ARDL modeli, Arifegazili, arinesefali, ...

10 harfli

-dan kelli, A-B modeli, acara yeli, adamakılli, ADL modeli, ağbırçekli, Ağcakeçili, ağzı keşli, ağzı kitli, ağzı yelli, Ahmetbeyli, Akçakeçili, akpürçekli, akromegali, akşam yeli, Alamaşişli, alli malli, alli pulli, altın heli, anensefali, anli şanli, ...

9 harfli

A cetveli, açık elli, adamlohli, adı belli, ağ tüneli, Ağaçbeyli, ağır elli, ahır yeli, Ahmedikli, Ahmetçeli, Akbelenli, Akçabeyli, Alagazili, alağöbeli, Alakeçili, Alaybeyli, albüminli, Alembeyli, alengirli, Alişeyhli, amaz yeli, ...

8 harfli

-ce hali, -de hali, abdestli, ad fiili, adaktili, adaletli, Adıbelli, Ağabeyli, ağırelli, akılbali, Akkeçili, alayişli, albenili, alerjili, Alibeyli, Alkaevli, alkalili, amızikli, ana dili, ana hali, anameyli, ...

7 harfli

-e hali, -i hali, Abdilli, adaleli, ağ teli, Ağaçeli, ağrıhli, ahenkli, Ahmetli, Akbenli, Akçaali, akçilli, aladeli, alaşali, albenli, altınli, altunli, amiyeli, anadili, anameli, annahli, ...

6 harfli

Abdili, acorli, Adetli, ağızli, ahılli, akbili, akçeli, akitli, akpili, alayli, Alefli, alemli, aletli, alevli, aleyli, alkali, amipli, apreli, apseli, argali, arhali, ...

5 harfli

abali, abuli, acali, afili, ahali, Ahili, akoli, amali, ameli, ameli, asıli, bağli, balli, bauli, bayli, beeli, bekli, belli, benli, berli, besli, ...

4 harfli

-eli, abli, adli, akli, alli, apli, asli, avli, ayli, bâli, beli, bili, boli, buli, cali, celi, cili, çali, çeli, çili, dali, ...

3 harfli

ali, ıli, ili, oli, öli, uli

2 harfli

Li

Kelime Ara