lığlı

lığlı

sf. jeol. Lığdan oluşmuş veya üzerinde lığ birikmiş: Lığlı katman.


lığlı

Bulanık : Bu su lığlıdır içilmez.


lığlı

bk. alüvyonlu.


lığlı için benzer kelimeler


lığlı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'ı', 'ğ', 'l', 'ı', şeklindedir.
lığlı kelimesinin tersten yazılışı ılğıl diziliminde gösterilir.