lıkadak oturmak

lıkadak oturmak

Tıpatıp yerine oturmak.


lıkadak oturmak için benzer kelimeler


lıkadak oturmak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'ı', 'k', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'o', 't', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
lıkadak oturmak kelimesinin tersten yazılışı kamruto kadakıl diziliminde gösterilir.