log geçişli üretim fonksiyonu

log geçişli üretim fonksiyonu İng. translog production function

log geçişli üretim fonksiyonu için benzer kelimeler


log geçişli üretim fonksiyonu, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'g', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
log geçişli üretim fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof miterü ilşiçeg gol diziliminde gösterilir.