loğ

loğ

a. hlk. Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir.


loğ

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi.


loğ

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir.


loğ

Toprak damların üstünde duran, damın üstündeki özel toprağı bastırmaya yarayan, silindir biçiminde ağır taş


loğ

Kerpiç evlerin toprak damlarını bastırmak için kullanılan silindir biçiminde taş


loğ

Toprak damları ve basmalıkları bastırmakta kullanılan silindir biçimindeki taş. || loğ daşi: 'loğ'un eşanlamlısı


loğ

Kerpiç evlerin damlarını bastırmak için kullanılan silindir biçimindeki taş,


loğ

Damları bekiştiren, bastıran taş silindir


loğ

bk. yuvak.


loğ

Dam toprağını pekiştirmekte kullanılan silindir biçiminde iri taş. (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya)


loğ, (loğ taşı)

Toprağı pekiştirmek için kullanılan taş merdane


loğ için benzer kelimeler


loğ, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'ğ', şeklindedir.
loğ kelimesinin tersten yazılışı ğol diziliminde gösterilir.