Logaritmik dışbükey fonksiyon

Logaritmik dışbükey fonksiyon İng. log-convex function

ln |f(x)| fonksiyonu dışbükey olan f fonksiyonu.


Logaritmik dışbükey fonksiyon için benzer kelimeler


Logaritmik dışbükey fonksiyon, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'o', 'g', 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'i', 'k', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'b', 'ü', 'k', 'e', 'y', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
Logaritmik dışbükey fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof yekübşıd kimtiragoL diziliminde gösterilir.