lokomotorik ataksi

lokomotorik ataksi İng. locomotor ataxy

Motor sinirlerin bozukluğu, hareket düzensizliği, ataksi.


lokomotorik ataksi için benzer kelimeler


lokomotorik ataksi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'k', 'o', 'm', 'o', 't', 'o', 'r', 'i', 'k', ' ', 'a', 't', 'a', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
lokomotorik ataksi kelimesinin tersten yazılışı iskata kirotomokol diziliminde gösterilir.