Lorentz grubu

Lorentz grubu İng. Lorentz group

(...)


Lorentz grubu için benzer kelimeler


Lorentz grubu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'o', 'r', 'e', 'n', 't', 'z', ' ', 'g', 'r', 'u', 'b', 'u', şeklindedir.
Lorentz grubu kelimesinin tersten yazılışı uburg ztneroL diziliminde gösterilir.