MÜ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda MÜ olan kelimeler 553 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre MÜ ile biten kelimeler

25 harfli

büyük küçük harf dönüşümü, cebir benzeryapı dönüşümü, değişkenin bağlı görünümü, doğal benzeryapi dönüşümü, Hilbert maksimal dönüşümü, ilingesel eşyapı dönüşümü, işgücünün teknik işbölümü, Riesz benzeryapı dönüşümü, solumansal solunum ölçümü

24 harfli

cebirsel eşyapı dönüşümü, doğrusal eşyapı dönüşümü, Fourier kosinüs dönüşümü, gelirin yeniden bölüşümü, kesikli Fourier dönüşümü, olasılık tümlev dönüşümü, serilerin Euler dönüşümü, türevsel eşyapı dönüşümü, Wilson-Hilferty dönüşümü

23 harfli

Carathéodory dış ölçümü, Fuller-Battese dönüşümü, özel izin alanın yükümü, prepusyum divertikülümü, sırasal eşyapı dönüşümü, sıyrımlı tepe çöktürümü, sürekli soğuma dönüşümü, toplumsal ilişki ölçümü, traksiyon divertikülümü

22 harfli

atriyoventrikül düğümü, Fourier sinüs-dönüşümü, gelecek zaman görünümü, hızlı Fourier dönüşümü, ışıleksicik izgeölçümü, ışın yaprak izgeölçümü, kaynak ayırma görünümü, kişisel gelir bölüşümü, ölçünlü yanılgı ölçümü, özofagus divertikülümü, Prais-Winsten dönüşümü, pulsiyon divertikülümü

21 harfli

Abel-Poisson dönüşümü, Aschoff-Tawara düğümü, birebir yapı dönüşümü, biri dışlanmış sürümü, birinci fark dönüşümü, doğal eşyapı dönüşümü, eşdeğişirlik dönüşümü, geçmiş zaman görünümü, programlı hücre ölümü, sarkımlı yatın dönümü, ters Fourier dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, yerel eşyapı dönüşümü

20 harfli

basınç divertikülümü, bireyi tanıma bölümü, coğrafyasal işbölümü, delikli kuşak düğümü, dizi yapıtlar bölümü, düşümlü yatın dönümü, düzenli Borel ölçümü, geniş zaman görünümü, iç özeşyapı dönüşümü, izlence yayın bölümü, kanlı salya tükürümü, omurilik sinirdüğümü, ölçer kesit görünümü, ölçünlü sapma ölçümü, sonucu izleme bölümü, teknik destek bölümü, uğraşı ilgisi dökümü, yağmur kuşağı görümü, yürek kaplamı ölçümü

19 harfli

baş parmak buzülümü, benzeryapı dönüşümü, beşten ikisi düğümü, beyazdikencik üzümü, bilgi edinme bölümü, buğu aktarma bölümü, burun direği çürümü, çekme divertikülümü, geri çekme dönüşümü, kapalı biçim çözümü, küresel üçgenölçömü, ortaç eğilim ölçümü, rektum divertiklümü, sertleştirme bölümü

18 harfli

ayıüzümü, çayüzümü, benzerlik dönüşümü, beyin sinir düğümü, enerjinin dönüşümü, Gamma-Gandy düğümü, itme divertikülümü, Keith-Flack düğümü, koca damar sörpümü, ledebürit dönüşümü, martensit dönüşümü, mide büyük büklümü, mide divertikülümü, mide küçük büklümü, olabilirlik ölçümü, ussal sorun çözümü, üç renk ışıkölçümü, yaban firenk üzümü, yerleştirme bölümü, yetişkinler bölümü, yürek alanı ölçümü

17 harfli

anlamlılık ölçümü, bayağı denizüzümü, bellirce düşürümü, benzeşim dönüşümü, Chamberlin çözümü, Cholesky dönüşümü, çalıştırma sürümü, güvenirlik ölçümü, olabirim dönüşümü, ölçek dönüştürümü, özdeşlik dönüşümü, özeşyapı dönüşümü, para değer düşümü, salt zaman ölçümü, sayrılık görünümü, simgenin görünümü, sürerlik görünümü, vektörün izdüşümü, yaklaşma görünümü, yapmacık görünümü, yolak zarı düşümü, ...

16 harfli

aşırı önk görümü, Bardsen dönüşümü, baş sinir düğümü, başlangıç bölümü, bebenek büzülümü, Box-Cox dönüşümü, “briquet” çürümü, buğu örtü bölümü, cinsel iş bölümü, coğrafi işbölümü, değirmenci üzümü, erdenlik sölpümü, eşözdek dönüşümü, Fourier dönüşümü, Hausdorff ölçümü, Helmert dönüşümü, Hilbert dönüşümü, kamburluk ölçümü, kırlangıç dönümü, laplace dönüşümü, Lorentz dönüşümü, ...

15 harfli

alatavşan üzümü, alt-üşek düşümü, bağırsak dönümü, bağırsak düşümü, başsinir düğümü, Carleson ölçümü, çocuklar bölümü, derinlik çözümü, derinlik ölçümü, elektrik göçümü, erke eşbölüşümü, eşyapı dönüşümü, Fisher dönüşümü, günlük görünümü, Hasandede üzümü, ıraksama ölçümü, kan renk ölçümü, kazanç bölüşümü, Kelvin dönüşümü, kişi ten ölçümü, kökiki dönüşümü, ...

14 harfli

adres çözünümü, aşama düşürümü, bağıntı ölçümü, balıkçı düğümü, bandırma üzümü, Borel dönüşümü, bölüm dönüşümü, Cournot çözümü, çalışma dökümü, çalışma sürümü, damar bükülümü, danışma bölümü, değer düşürümü, dizge görünümü, diziler bürümü, doğal işbölümü, dokunca bölümü, donatım dökümü, donduruk ölümü, dönme dönüşümü, duyarlıkölçümü, ...

13 harfli

afilcan ölümü, afin dönüşümü, aklahna üzümü, alan eşgüdümü, anakara üzümü, avcılık ölümü, bağak sölpümü, balgam sökümü, başarı ölçümü, Bektaşi üzümü, belerçe üzümü, bellek dökümü, beyin büklümü, Bowley çözümü, böbrek düşümü, Cardan çözümü, cincife üzümü, davulga üzümü, davulgu üzümü, dızzık düşümü, eğitim bölümü, ...

12 harfli

açmaz düğümü, afacan ölümü, afakan ölümü, alasit üzümü, alıcı dökümü, amerikaüzümü, anlak bölümü, anlam düğümü, bağak ölçümü, bağır düşümü, Bayes çözümü, Bektaşiüzümü, besin göçümü, bezem bölümü, Borel ölçümü, bortum üzümü, bucak ölçümü, çalgı bölümü, çav küçülümü, çelik dökümü, çıkış düğümü, ...

11 harfli

ağ görünümü, akım ölçümü, annat üzümü, ayah dönümü, ayak dönümü, bebek ölümü, benli üzümü, besni üzümü, beşik ölümü, beyin ölümü, bulut üzümü, cicik üzümü, çavuş üzümü, çilek üzümü, çoban üzümü, deniz üzümü, dilkü üzümü, disk bölümü, eldaş üzümü, ergân üzümü, FD dönüşümü, ...

10 harfli

açı ölçümü, ağaç üzümü, alim üzümü, ara sökümü, asma üzümü, baş ölçümü, bohça gömü, buz çözümü, çıra üzümü, çobanüzümü, dağ düğümü, dağ göçümü, değigöçümü, denizüzümü, dip düşümü, doz ölçümü, döl dükümü, Frenküzümü, gaz ölçümü, gün dönümü, güveğikömü, ...

9 harfli

ad çözümü, ay bölümü, ay dönümü, ayı üzümü, bal üzümü, büh üzümü, bük üzümü, cül üzümü, çam üzümü, çay üzümü, dağ üzümü, el büyümü, et yüzümü, gökölçümü, gündönümü, ısıgöçümü, iç görümü, iş bölümü, iz düşümü, kayaüzümü, Köçekkömü, ...

8 harfli

Deregümü, Eskigömü, et üzümü, işbölümü, it üzümü, kuşüzümü, mutüzümü, Sıragömü, su güümü, sugöçümü, şamüzümü

7 harfli

döşgömü, döşkömü, goynümü, göynümü, itizümü, itüzümü, kuşgömü, tömtömü, Yergömü

5 harfli

bölmü, döymü, Üğümü

4 harfli

çümü, demü, gemü, gömü, gümü, kömü, kümü, sümü, tümü

3 harfli

emü

Kelime Ara