MI ile biten kelimeler

MI ile biten veya sonunda MI olan kelimeler 2572 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre MI ile biten kelimeler

25 harfli

abecesayısal damga takımı, açınıklarda renk almaşımı, akciğer damar şavk yazımı, başlangıç faktör donanımı, bedelsiz sermaye artırımı, birikimli sıklık dağılımı, birleşik Poisson dağılımı, bürmeç-yürek çevre yalımı, bütünleyici benlik kuramı, çöpelcansal kan ağılanımı, damarsal-öyke şavk yazımı, dinsel gözdeğme sağaltımı, Dipsizsandıklı temelatımı, doğançıkta göz akı yalımı, dönemsel bütçeleme kuramı, duygusal gırtlak tıkanımı, düşük sıcaklık uygulayımı, ekonometri paket programı, enerji seviyesi diyagramı, eşlenmiş ikililer yordamı, firmaların boyut dağılımı, ...

24 harfli

(yatın) boyun içi yalımı, ağarmaçsal yaygır yalımı, Avrupa Kalkınma Programı, barış için atom programı, bedelli sermaye artırımı, biçimleyici bilgi kuramı, bilinen ölçümler yordamı, birimin bağımlı ayrışımı, birleşik sıklık dağılımı, çoközekli gelişme kuramı, davranışsal firma kuramı, dışalım güvence programı, dönüşül ödeneklik kuramı, düğmüksü bitkilik yalımı, düğümlenmiş damga takımı, düğümsel yağ çıkınlanımı, Edgeworth kutu diyagramı, en küçük kareler yordamı, enküçük yanlılık yordamı, faiz değerdeşliği kuramı, fon değiştirme yaklaşımı, ...

23 harfli

Aftalion'un para kuramı, algoritmik bilgi kuramı, alış giderleri sayışımı, alüminyum-bakır alaşımı, Astrom-Bohlin yaklaşımı, aşırı kemik yoğunlaşımı, bağak içi yaygın yalımı, bağırsak-tutamak yalımı, bağlamsal yüklem tanımı, bedelsiz hisse dağılımı, belitsel kümeler kuramı, beşeri sermaye yatırımı, bilinen kümeler yordamı, birimin düzgün ayrışımı, birincil gelir dağılımı, “bouché-hustin” yoldamı, Böhm-Bawerk faiz kuramı, bölgeçsel bürmeç yalımı, bölgesel gelir dağılımı, bölüntülü dizey çarpımı, “brown-séquard” yoldamı, ...

22 harfli

akçalı hakkın aktarımı, an sapıklığı varsayımı, aşınımsal pelit yalımı, bağak derin kat yalımı, bağırsak-bumbar yalımı, bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, bedelli hisse dağıtımı, beyin-beyin-zar yalımı, birinci basamak kuramı, BM Gönüllüler Programı, bölgeç-üngeç burtarımı, börtükçül bağak yalımı, dayanışmacı işbırakımı, dayatkılı oynak yapımı, değîşke-oranı dağılımı, deneme-yanılma yordamı, Dickey-Fuller dağılımı, diş ev kemikzar yalımı, donma noktası alçalımı, Durlauf-Hall yaklaşımı, ...

21 harfli

abecesel damga takımı, ağrılı meme burtarımı, aşırı tasarruf kuramı, aşırı üretim bunalımı, ayakyolu akçal yalımı, badak ak çevre yalımı, badak badaküsü yalımı, bağırsak bağır yalımı, bant izgesi bağlaşımı, bebenek kesip ayırımı, beklenen gelir kuramı, benlik duygu yatırımı, beyin ince zar yalımı, “bezold” tümük yalımı, Box-Jenkins yaklaşımı, böbrek yumacık yalımı, bukacıl salgı azalımı, Chamberlain yaklaşımı, Comish-Fisher açılımı, cücüksel doku aşılamı, damarcıl bağak yalımı, ...

20 harfli

ağartısal zar yalımı, akma ve kayma kuramı, alacaklılar sayışımı, aşınma payı sayışımı, Avrupa İmar Programı, ayak tarağı yapışımı, ayrık panel tasarımı, azıştırma fışkırtımı, bağırsak dışı yalımı, bağırsak yoğunlaşımı, bağlantı zaman aşımı, bağlı bölük tasarımı, benekli bağak yalımı, biçimsel sayı kuramı, birinci eniyi kuramı, birleşik alan kuramı, bitişiklik çağrışımı, BM Kalkınma Programı, bombar iç zar yalımı, böteke iç zar yalımı, bütüncü ahlak kuramı, ...

19 harfli

AB gençlik programı, akman altı kanarımı, alt Darboux toplamı, anıklama çımkırtımı, asal sayılar kuramı, aydınlatma donatımı, badak üstcün yalımı, bağıntılılık kuramı, bağır gözere artımı, bağırsak ağızlatımı, bağlamsal ad tanımı, “barraquer” kıldamı, basınç duyu azalımı, baş parmak kasılımı, benekli bağa yalımı, beremsi deri yalımı, bırak yapsın ortamı, bilek oynağı yalımı, bilgisayar donanımı, boğnuk debe kıldamı, bozunum yarı-yaşamı, ...

18 harfli

AB ariane programı, adlandırma bağlamı, alt-üşek tozlanımı, araştırma tasarımı, artık değer kuramı, arttırım kullanımı, aşırı yürek basımı, ateşleme kıvılcımı, badak çevre yalımı, bağır çevre yalımı, bağırsak kınlanımı, bağlantı yaklaşımı, “bartholin” yalımı, Bernoulli dağılımı, “besredka” yoldamı, “beuttner” kıldamı, beyin çevre yalımı, beyin zar yimuşamı, bilek oynak yalımı, birim dikey takımı, bitken deri yalımı, ...

17 harfli

ağ ortamı reklamı, ağrı duyu azalımı, ak yuvar çoğalımı, akyuvar yıvgalamı, alıcılar sayışımı, alüminyum alaşımı, antagonizm kuramı, Arnavut kaldırımı, asitane kaymakamı, ateş kaynaştırımı, ateşleme donanımı, ayak ağşak yalımı, aynılık varsayımı, bağak dumanlanımı, bağır yoğunlaşımı, bağırsak daralımı, bağırsak dolaşımı, bağırsak yımışamı, bakışım varsayımı, “baldvin” kıldamı, beyin zar yumşamı, ...

16 harfli

(bir işin) adamı, acyo faiz kuramı, ak yuvar azalımı, akciğer dolaşımı, akrabalık kuramı, amaçlılık kuramı, Amerikan yardımı, anî gama ışınımı, anilin ağılanımı, aracı borçlanımı, Argand diyagramı, arnavutkaldırımı, artı üşer salımı, badak kın yalımı, bağır irin akımı, bağlam yırtılımı, banka borçlanımı, “baracz” kıldamı, basılma dayanımı, başkanlık makamı, “battey” yoldamı, ...

15 harfli

abanır almaşımı, Accoloy alaşımı, ak damar yalımı, ak yulun yalımı, ak yuvar sayımı, akyuvar azalımı, alıcılar çayımı, Alp sarısalkımı, anahat dağılımı, anamal kaçınımı, anamal sayışımı, aracılık kuramı, aradişli takımı, arayüz tanıtımı, arınık almaşımı, arıtma sayışımı, artı üşer akımı, aşamalar kuramı, aşınma dayanımı, ateş kaynaklamı, ayaktopu takımı, ...

14 harfli

A, B, C basımı, açtırma ağzımı, ADFGLS yordamı, akkan dolaşımı, akyuvar artımı, alanlar kuramı, alfa varsayımı, Allah´ın adamı, alnico alaşımı, alyuvar yapımı, aracı sayışımı, araduru kuramı, aylık sayışımı, azot çıkartımı, “b c g” yalımı, baddem bayramı, bağır kanarımı, bağır mumarımı, bağır tıkanımı, bağırsak açımı, bakteri sayımı, ...

13 harfli

1929 bunalımı, ağ zar yalımı, ak zar yalımı, akarsu ortamı, Avrupa İslamı, bağa ayrılımı, bağa yarılımı, bağak aşılamı, bağak onarımı, bağak yumşamı, bağlam karımı, bağlam yalımı, bağlam yazımı, bahar bayramı, Baire kaplamı, bakır alaşımı, basım azalımı, basınç artımı, baskı ressamı, beta dağılımı, beyin yumşamı, ...

12 harfli

ad yazdırımı, Adler kuramı, ağsal yalımı, ahiret adamı, aile salkımı, akçal yalımı, alan bağlamı, alfa ışınımı, alıcı takımı, arap şalgamı, aşı programı, badak yalımı, bağak yalımı, bağak yapımı, bağır bakımı, bağır yalımı, bağır yazımı, banyo takımı, batı uzanımı, bekâr hamamı, belder açımı, ...

11 harfli

A, B basımı, alan kuramı, allah adamı, Alp kıvrımı, araç takımı, ateş basımı, avuç sağımı, ayah tahımı, ayak basımı, ayak dahımı, ayı şalgamı, baftatakımı, bağa yalımı, bağak açımı, beze yazımı, bilim adamı, bir daha mı, Bohr kuramı, borç tanımı, börk yalımı, burun akımı, ...

10 harfli

akü takımı, alansalımı, ara salımı, arı takımı, ayaktakımı, âyin dramı, baş karımı, baş kırımı, baş yalımı, baş yazımı, başressamı, beze alımı, bucak damı, but takımı, bük yalımı, bük yapımı, caz takımı, cumaakşamı, çav yalımı, çay takımı, dava adamı, ...

9 harfli

ağ takımı, ağ yalımı, ağa imamı, ahur hamı, anadın mı, aratarımı, Aslandamı, aş karımı, ayak damı, Bahçedamı, Balcıdamı, baş açımı, Bayırdamı, bük açımı, Celâldamı, dağ adamı, Denizdamı, dere damı, din adamı, domuzdamı, donuzdamı, ...

8 harfli

A takımı, Ağaççamı, akakdamı, arı damı, ayakdamı, B takımı, Çin çamı, dağ çamı, darıtamı, delidamı, Devedamı, el adamı, elganamı, elsağımı, ev adamı, İmamdamı, in açımı, in adamı, iş adamı, kolakımı, Oğuldamı, ...

7 harfli

Alidamı, anın mı, aş damı, Atadamı, azalımı, bağdamı, bayılmı, Beydamı, dağçamı, dıgırmı, dıgrımı, dımdımı, dışdamı, Gündamı, hımhımı, malhamı, onarımı, Yazdamı, yiğırmı, zımzımı

6 harfli

aşdamı, çalımı, devamı, haramı, has mı, hım mı, mıkımı, ola mı, sınamı, sucamı, tañ mı, yapımı

5 harfli

acamı, bâsmı, çatmı, hammı, harmı, kırmı, sarmı, sırmı, tırmı, yazmı

4 harfli

ammı, camı, çamı, dımı, gımı, gimı, hamı, humı, samı, şamı, tımı, yamı

3 harfli

EMI

2 harfli

Kelime Ara