M-GARCH süreci

M-GARCH süreci İng. M-GARCH process

M-GARCH süreci için benzer kelimeler


M-GARCH süreci, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, M harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'M', '-', 'G', 'A', 'R', 'C', 'H', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
M-GARCH süreci kelimesinin tersten yazılışı icerüs HCRAG-M diziliminde gösterilir.