MAR ile başlayan kelimeler

MAR ile başlayan veya başında MAR olan kelimeler 522 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. mar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre MAR ile başlayan kelimeler

25 harfli

Margaritana margaritifera, marjinal tasarruf eğilimi, markaların dayanıksızlığı, Markov geçiş rejim modeli

24 harfli

marifet iltifata tabidir, marjinal dışalım eğilimi, marjinal iç getiri oranı, marjinal ithalat eğilimi, marjinal tüketim eğilimi, marjinal yatırım eğilimi, marka iyesinin yükümleri, markaların ekonomik gücü

23 harfli

marjinalleşme çatışkısı, marka koyma zorunluluğu, markaların heryerdeliği, markanın tür adı olması, markayı kütükten silmek, mart içeri, pire dışarı, martingale fark dizgesi

22 harfli

margo interpariyetalis, marjinal hasıla değeri, marjinal ithal eğilimi, marjinal ML tahmincisi, marjinal plâsentalanma, marjinal vergi eğilimi, markaların aktarılması, markaların dağıtılması, markanın iyi tanınması, markanın tekil öğeleri, markayı kullanma hakkı, Marshall-Lerner koşulu, martingale fark dizisi

21 harfli

Marchantia polymorpha, Marcinkievicz çarpanı, margo interalveolaris, Mark-Houwink eşitliği, mark-up fiyatlandırma, marka olarak kullanma, markadan yararlanmama, markalama zorunluluğu, markayı başkalaştırma, markayı geçici koruma, marmenevişleme çeliği, Marshall-Olkin modeli, martingale tahmincisi

20 harfli

Margaropus annulatus, margo supraorbitalis, marjinal fiziki ürün, marjinal ikame oranı, marjinal olabilirlik, marjinal ürün değeri, marjinal vergi oranı, marjinalist yaklaşım, markaları karıştırma, markanın bırakılması, markayla ödünç verme

19 harfli

Margaropus winthemi, marjinal verimlilik, markadan yararlanma, markaları bölümleme, Markov geçiş modeli, Markov varış süreci, Marmara inci balığı, marmenevişleme tuzu, marmenevişleme yağı, martingale farkları

18 harfli

marangoz mengenesi, marangoz-doğramacı, Maraşalfevziçakmak, Marchigiana sığırı, margo epididimalis, marjinal momentler, markanın görüntüsü, markanın korunması, markanın tanınması, Markofnikof kuralı, Markov eşitsizliği, marsama, (varsama), martensit dönüşümü, maryaşlanma çeliği

17 harfli

Marburg hastalığı, margo interosseus, margo mezovarikus, margo oksipitalis, margo pariyetalis, marifet göstermek, marjinal meristem, marjinal olasılık, marjinal tümleşme, marjinalist kuram, marka düzmeciliği, markaların satışı, markanın önceliği, Marrubium vulgare, mart ayı dert ayı

16 harfli

marangoz tezgâhı, Maraş dondurması, marazı depreşmek, mareşallik asası, margo alveolaris, margo etmoidalis, margo mastoideus, margo pupillaris, marjinal dağılım, marjinal ekonomi, marjinal habitat, marjinal hasılat, marjinal maliyet, marjinalleştirme, markanın benzeti, markaya el koyma, Marmara Ereğlisi, mars pigmentleri, marsupializasyon, mart havası gibi, mart kedisi gibi, ...

15 harfli

marangoz balığı, marangoz işliği, maraza çıkarmak, Marek hastalığı, Marfan sendromu, margo frontalis, margo inferiyor, margo insiyalis, margo koronalis, margo lateralis, margo mediyalis, margo orbitalis, margo sentralis, margo skuamozus, margo ventralis, marjinal hasıla, marka bölümleri, markalar tüzesi, markanın tanımı, Markov özelliği, Marmota marmota, ...

14 harfli

mar mar yanmak, maraton koşusu, marazlık etmek, Marble ayırıcı, marçıl nıarçıl, margo dorsalis, margo kaudalis, margo plikatus, margo sinister, margo zolearis, marjinal bölge, marjinal fayda, marjinal firma, marjinal gelir, marjinalleşmek, marka çevirisi, marka duyurusu, markajcı marka, markaya elatma, Markov teoremi, Markov zinciri, ...

13 harfli

Maraş peyniri, maraza aramak, Marburg Okulu, Marchiyöntemi, Mardın Kapısı, Mardın Kapısi, margarik asit, margo dekster, margo nazalis, marifetsizlik, marjinal etki, marjinal ürün, marjinalcilik, marjinalleşme, marka belgesi, marka ve sayı, markaja almak, Markov modeli, Markov süreci, Markov şeması, marmara etmek, ...

12 harfli

maran gafalı, maran takımı, marangozhane, marçıldatmak, marçıllatmak, margo akutus, margo lingue, mari banyosu, marifetsizce, marine etmek, marjinal kâr, marka giymek, marka örneği, market maker, marokencilik, Marsh deneyi, marsıvan otu, mart tohlusu, Martes foina, maruz kalmak

11 harfli

marabacılık, marangozluk, Marankeçili, Maraşboğazı, maraz etmek, marazı zatî, marazlanmak, Mardın Kapi, Mardinlilik, Marek felci, mareslenmek, margo liber, marıllanmak, marifetiyle, marinacılık, marinoculuk, marjinalizm, marjinallik, marjinasyon, marka harcı, marka imajı, ...

10 harfli

maran suyu, marankelle, maraslamak, marazlanma, març etmek, marçıdamak, mardalamak, mardımalak, mardımanak, mareslemek, mareşallik, marezlemek, Margaropus, marginalis, marıklamak, marınlamak, marifetsiz, marikültür, marinasyon, marizlemek, markacılık, ...

9 harfli

Maraş işi, maratoncu, març març, març murç, mareşşeğa, margarita, marhabaşı, marifetli, marihuana, marizleme, markalama, markaşmak, marketing, marketmek, marklamak, marnlamak, marokenci, mars mars, marsımana, marş marş, marşandiz, ...

8 harfli

mar isem, marabaci, Maralköy, maralotu, marangoz, marannıh, marasmus, maraz su, marazlık, marcimag, mardağıl, mardalak, mardallı, mardavıl, mardavul, Mardınli, mardıvan, Mardinli, mardovul, maregraf, marfanil, ...

7 harfli

mar mar, marabut, maradıl, marafat, marafut, maraklı, marakos, maramak, maramit, maranci, maranda, maranta, Maraşlı, maratlı, maraton, maravuş, marazlı, mardalı, mareşal, margama, marhama, ...

6 harfli

maraba, marabu, maraka, marala, marama, marara, maraza, marazi, marçıl, Mardın, Mardin, mârebe, marfak, marfaş, margul, mâribe, marina, marine, mariye, marjin, marjlı, ...

5 harfli

maraç, maraf, marah, marak, maral, maran, maras, maraş, marat, maraz, marça, marda, mareg, mârem, margo, marha, marık, marıl, marim, marin, mariş, ...

4 harfli

mara, mare, marh, marj, mark, marn, mars, marş, mart

3 harfli

mar

Kelime Ara