meç

meç Fr. mèche

(I) a. Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç.


meç Fr. mèche

(II) a. Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu.


meç

İmece.


meç

Bilye


meç için benzer kelimeler


meç, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'ç', şeklindedir.
meç kelimesinin tersten yazılışı çem diziliminde gösterilir.